Praktik og projekter

Et projektorienteret forløb (eller evt. et praktikforløb) i forbindelse med en opgave skaber stor værdi for både den studerende på den ene side og en arbejdsplads på den anden siden, som fx en virksomhed, en organisation eller en myndighed. 

I et projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver. Under forløbet skal den studerende have en supervisor fra den aktuelle arbejdsplads og en vejleder (underviser) fra universitet, der tager sig af vejledning af eksamensopgaven. Den studerende afslutter forløbet med en prøve (eksamensrapport), som bedømmes af universitetet. 

 • Danske Universiteter har lavet en vejledende pjece om projektorienterede forløb, som det er muligt at læse her.

På Københavns Universitet er der mange uddannelser, der har projektorienterede forløb, men der er enkelte uddannelser, der har praktikforløb.

I et projektorienteret forløb udfører en studerende projekter eller opgaver for arbejdspladsen.  Den studerende opnår erfaringer fra erhvervslivet og arbejdspladsen får:

 • Løst et konkret problem af fagligt kvalificerede studerende
 • Øgede rekrutteringsmuligheder blandt de dygtigste universitetsstuderende
 • Tilført engageret og veluddannet arbejdskraft
 • Adgang til nyeste viden, analyser og metoder fra universitetsverdenen

Retningslinjer for projekt – og praktiksamarbejde

Når en studerende og en arbejdsplads indgår i et samarbejde om praktik eller projekter, er det vigtigste, at de faglige udfordringer og den studerende matcher, så begge parter får et tilfredsstillende udbytte af samarbejdet.

Den studerende, universitetet og arbejdspladsen udarbejder sammen en kontrakt, som skal sikre, at alle parter er enige om forløbet.

Praktiske hensyn i forbindelse med praktik:

 • Den studerende indgår i dagligdagen på arbejdspladsen på lige fod med andre ansatte
 • Den studerende har en pc, internetadgang, skrivebord og andet nødvendigt apparatur
 • Arbejdspladsen har en medarbejder, der kan fungere som vejleder for den studerende
 • Der skal ikke betales løn til den studerende, men der kan i visse tilfælde ydes tilskud til dækning af transport og husleje
 • Den studerende kan evt. også i et ulønnet projektorienteret forløb modtage en erkendtlighed fra en arbejdsplads. Beløbet må højst svare til 3.000 kr. om måneden og må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst i lighed med en lønindkomst.
 • Projektet kan ikke forlænges ud over den aftalte periode, men den studerende kan efterfølgende ansættes i et studiejob, hvis opgaverne ikke er afsluttede

Hvornår og hvordan får man praktikanter?

De studerende har studiestart ca. 1. februar og 1. september, og det kan derfor være en fordel at starte praktik/projektforløbet omkring disse datoer. Omkring 1. oktober/1. april er det en god ide at begynde at annoncere efter en studerende.

Din virksomhed kan med fordel benytte KU Projekt & Job, hvor du via tast-selv-modulet let kan indrykke et opslag.