Projekter og praktik 

På Københavns Universitet er det mest almindeligt, at uddannelser har mulighed for projektorienterede forløb, men der er enkelte uddannelser, der har praktikforløb.

Et projektorienteret forløb i forbindelse med en opgave skaber stor værdi for både den studerende på den ene side og en arbejdsplads på den anden side, der kan være en virksomhed, en organisation eller en myndighed. 

Når den studerende udfører projekter eller opgaver for arbejdspladsen i et projektorienteret forløb, opnår den studerende erfaringer fra erhvervslivet, og arbejdspladsen får:

  • Løst et konkret problem af fagligt kvalificerede studerende
  • Øgede rekrutteringsmuligheder blandt de dygtigste universitetsstuderende
  • Tilført engageret og veluddannet arbejdskraft
  • Adgang til nyeste viden, analyser og metoder fra universitetsverdenen

Den studerende kan dermed afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver for en arbejdsplads. Under forløbet har den studerende en supervisor fra den aktuelle arbejdsplads og en vejleder (underviser) fra universitetet, der tager sig af vejledning af eksamensopgaven. Den studerende afslutter forløbet med en prøve (eksamensrapport), som bedømmes af universitetet. 

  • Danske Universiteter har lavet en vejledende pjece om projektorienterede forløb, som det er muligt at læse her.

Hvornår og hvordan får man praktikanter?

De studerende har studiestart ca. 1. februar og 1. september, og det kan derfor være en fordel at starte projekt/praktik forløb omkring disse datoer. Omkring 1. oktober/1. april er det en god idé at begynde at annoncere efter en studerende.

Din virksomhed kan med fordel benytte linket KARRIERE.KU.DK. Når du indrykker et opslag, er der et tast-selv-modul, der giver vejledning. Det er gratis for virksomheden at indrykke projekt/praktik forløb.

Fakulteterne på Københavns Universitet kan have forskellige platforme for at skabe kontakt til virksomheder. Klik på links for de enkelte fakulteter for at se deres aktiviteter: