Forhandling af licensaftaler

Hvis en virksomhed ønsker at få adgang til en opfindelse gjort af forskere på København Universitet, skal der indgås en licensaftale. Københavns Universitet ejer rettighederne til forskningsresultater, der genereres af forskere, ansat ved Københavns Universitet.

Hvem forhandler?

Det er Københavns Universitets Tech Trans Kontor der håndterer patenterings- og kommercialiseringsprocessen, og har ansvaret for, at så mange opfindelser som muligt gøres tilgængelige for det omkringliggende samfund, typisk via licensaftaler med danske og internationale virksomheder.

Inden forhandlingerne

Forud for en licensaftale har en forsker, ansat ved Københavns Universitet, anmeldt en opfindelse til Tech Trans Kontoret. 

Tech Trans Kontorets commercial officers har vurderet opfindelsens markedspotentiale.

Københavns Universitet har overtaget rettighederne til opfindelsen (i overensstemmelse med ”Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner”).

Betingelser og Københavns Universitets forpligtigelser

Betingelserne i en licensaftale afhænger af det faglige område samt af opfindelsens art, modenhed og potentiale.
Når man skal starte licensforhandlinger med Københavns Universitetet, er det vigtigt at være opmærksom på følgende lovbestemte forpligtigelser:

  • Københavns Universitet har pligt til at sikre den bedst mulige udnyttelse af en opfindelse, når Københavns Universitet indgår aftaler med virksomheder
  • Tech Trans Kontoret skal sikre, at licensaftalen er indgået på markedsvilkår, herunder ved fastsættelse af de royalties, der skal tilfalde Københavns Universitet, når virksomheden får en indtjening baseret på opfindelsen
  • Københavns Universitet skal sikre, at de involverede forskere fortsat kan forske inden for området efter en licensaftale er indgået

Du er altid velkommen til at kontakte Tech Trans Kontoret med spørgsmål til både Københavns Universitets udvalg af opfindelser og processen omkring licensiering af opfindelser.