Teknologioverførsel på Københavns Universitet

Teknologioverførsel er af de vigtigste veje til at bringe universiteters forskning ud i samfundet og gøre nytte. For eksempel ved igennem licensaftaler på anvendelse af opfindelser gjort af universitetets forskere eller etablering af spin-out-virksomheder.

Teknologioverførsel på KU i tal

Licensaftaler

Licensaftaler indgået omkring rettighed til kommerciel anvendelse af en teknologi fra Københavns Universitet år for år.

Anmeldte opfindelser

Antallet af opfindelser gjort af forskere på KU og anmeldt til Tech Trans Kontoret på Københavns Universitet år for år.

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler om forskning indgået mellem Københavns Universitet og private virksomheder år for år.

Spin-out virksomheder

Tabellen viser antallet af spin-out-virksomheder, som er blevet etableret på Københavns Universitet år for år.