Ansæt en forsker - erhvervsPhD og -postdoc

Hvis man som virksomhed eller organisation ønsker at få adgang til universitetets specialiserede viden og forskningsarbejde, så er det en mulighed at ansætte en forsker.

Erhvervsphd og -postdoc

Erhvervsforsker-ordningen fra Innovationsfonden investerer i ErhvervsPhD- og Erhvervspostdoc-forløb giver virksomheder tilskud til at ansætte en forsker til et projekt, der kan skabe værdi for virksomheden.

  • En ErhvervsPhD er et tre-årigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den ph.d.-studerende ansættes i en virksomhed, men stadig er indskrevet på et universitet.
  • En Erhvervspostdoc henvender sig til virksomheder i alle størrelser med et højteknologisk fokus. Den ansatte vil typisk være en forsker (med en ph.d.-grad) i starten af sin karriere. Forskeren ansætte i virksomheden og samarbejder med universitetet.

I begge tilfælde skal der udformes et klart forskningsprojekt, der skaber værdi for virksomheden. Projektet skal have så høj kvalitet, at det kan godkendes af Innovationsfonden, som bevilliger tilskuddet. Universitetet hjælper gerne med at udvikle projektet, udarbejde et opslag efter en passende studerende eller andet. 

Ansæt en seniorforsker

En seniorforsker på et universitet er typisk ansat som lektor eller professor.

Hvis en virksomhed eller organisation har brug for at ansætte en forsker i en periode på mindst 5 år eller længere, kan et samfinansieret lektorat eller professorat måske være løsningen.

Et virksomhedsfinansieret professorat kan være en mulighed, når en større virksomhed har interesse i at bevæge sig ud i et nyt forretningsområde, der kræver stærke analytiske kompetencer og højtspecialiseret rådgivning.

Ønsker du at vi mere om samfinansierede ansættelser, kan du skrive en mail til vores afdeling for personalejura.