Myndighedssamarbejde

Københavns Universitet stiller sine forskeres omfattende viden til rådighed for både nationale og internationale myndigheder i form af forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Igennem myndighedsbetjening er universitetet med til at sikre, at folkevalgte og embedsmænd har mulighed for at træffe beslutning på baggrund af aktuel, pålidelig, uvildig og relevant viden

Københavns Universitet har en stor faglig bredde og indgår i en bred vifte af forskningsbaseret myndighedssamarbejde. Opdragsgiverne er kan være ministerier, styrelser, internationale organisationer, regioner, kommuner m.fl.

Hvad omfatter myndighedssamarbejde?

Københavns Universitets myndighedssamarbejde omfatter bl.a.:

  • Større kontrakter om levering af forskningsbaseret myndighedsbetjening i form af rådgivning med tilhørende sektorrelateret forskning
  • Større og mindre rådgivningsopgaver i form af udredninger, notater, bedømmelse af ansøgninger mm.
  • Deltagelse i råd, nævn, kommissioner, udvalg og komitéer