Strategiske partnerskaber

Københavns Universitet indgår langvarige strategiske partnerskaber med udvalgte nationale og internationale samarbejdspartnere. Det kan både være virksomheder, myndigheder og organisationer.

Hvad er et et strategisk partnerskab?

Et strategisk partnerskab med indgås med hele universitetet, men også med et fakulteter eller et større institut.

Partnerskaberne har typisk en varighed på mindst fem år med en forventning om forlængelse. Formålet er at partnerne udvikler et tæt samarbejde om forskning, uddannelse og/eller innovation.

Hvordan indgås et partnerskab?

En strategisk partnerskabsaftale består typisk af en overordnet rammeaftale, der beskriver partnernes potentielle samarbejdsområder.

Herudover udformes et projektkatalog, der giver overblik over igangværende projekter, ideer til kommende samarbejde samt eventuelle særaftaler om adgang til universitetets faciliteter og aktiviteter.

Aftaler i forbindelse med partnerskaber, hvor der indgår fordeling af IPR og økonomi indgås på projektniveau.

Hvad omfatter et strategisk partnerskab?

Partnerne kan fx samarbejde om:

 • Forsknings- og innovationsprojekter - samfinansierede eller eksternt finansierede
 • ErhvervsPhD’er og Erhvervspostdocs
 • Adgang til forskningsfaciliteter (laboratorier, specialudstyr osv.)
 • Samarbejde med studerende, fx om specialeskrivning eller praktikforløb
 • Netværksmuligheder – fx møder med forskere, deltagelse i karrieremesser
 • Efter- og videreuddannelse

Eksempler på partnerskaber

Københavns Universitet har strategiske partnerskaber med blandt andet:

 • GlaxoSmithKline
 • Region Hovedstaden
 • MAERSK
 • Novo Nordisk
 • Novozymes
 • VELUX
 • Ørsted