Analyser og konsulentydelser - rekvireret forskning

Virksomheder, myndigheder og organisationer har mulighed for at for løst særlige analyseopgaver eller små forskningsprojekter af Københavns Universitets højtspecialiserede eksperter med adgang til den seneste viden og teknologi til målinger, analyser og rådgivning.

Opgaverne kan enten løses som rekvireret forskning, hvor man indgår aftale med selve universitetet, eller konsulentydelser, hvor man indgår aftale med den enkelte forsker.

Rekvireret forskning (inkl. analyser)

Rekvireret forskning kaldes nogle steder kontraktforskning. En virksomhed, myndighed eller organisation bestiller en analyse, en måling eller en anden specialistydelse hos en forsker.

Aftaler om rekvireret forskning indgås med Københavns Universitet. Universitetets laboratoriefaciliteter og faglige netværk må derfor anvendes til at løse opgaven.

Rekvireret forskning er typisk et afgrænset projekt, som fx en konkret statistisk analyse eller en sekventering af en DNA-streng.

Konsulentydelser

Hvis en virksomhed, organisation eller myndighed ønsker at købe konsulentydelser fra en forsker, skal de selv tage kontakt til forskeren eller forskergruppen. Konsulentydelser er typisk videnskabeligt fast afgrænsede og tidsmæssigt begrænsede.

Det er forskeren personligt, der indgår aftalen – ikke Københavns Universitet. Forskeren kan derfor ikke gøre brug af universitetets apparatur eller materialer til løsningen af konsulentopgaver.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med en forsker, som kan løse en specifik opgave for dig, kan du kontakte det fakultet, som beskæftiger sig med området. Hvis du er i tvivl om hvilket fakultet der er relevant for dig, kan du altid spørge vores erhvervskoordinator.