Fælles forskningsprojekter

Er din virksomhed, myndighed eller organisation interesseret i at samarbejde om et forskningsprojekt med landets bedste forskere?

Ønsker I at udvikle nye produkter eller at udvikle de eksisterende? Har I brug for kompetent sparring fra dygtige forskere?

Ved at indgå i et fælles forskningsprojekt med Københavns Universitet kan din virksomhed få adgang til:

  • Specialistviden inden for et specifikt forskningsområde
  • Et internationalt vidensnetværk på højeste niveau
  • Universitetets apparatur og faciliteter

Muligheder for finansiering

Et forskningsprojekt kan enten etableres samfinansieret, hvor begge parter tilsammen finansierer hele projektet. Det kræver flere frie midler. Men man er ikke bundet af en egnet indkaldelse efter projektforslag fra offentlige eller private fonde.

Hvis man vælger at forsøge at få dækket en del af projektbudgettet af private eller offentlige midler, er der en række støtteordninger, der skal gøre det nemmere for virksomheder og myndigheder at samarbejde med et universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU er en af de største kilder til finansiering af forskningsprojekter mellem universiteter og erhvervslivet.

EU støtter en række forskellige former for samarbejde mellem erhvervsliv og universitetet. Virksomheder kan også søge støtte til udgifter forbundet med udarbejdelsen af en EU ansøgning.

Erfaringen viser, at virksomheder som én gang har deltaget i et EU-projekt, ofte bliver partnere i nye projekter. Så der er gode muligheder for at opbygge netværk og holde sig på forkant med teknologiudviklingen.

Yderligere oplysninger om støttemuligheder og vejledning om EU-støttede projekter kan fås hos Kontoret for Forskningsservice.

Læs mere om mulighederne hos Uddannelses- og forskningsministeriet: