Kontrakt med studerende i forbindelse med praktik

Når en virksomhed ønsker at ansætte en studerende til et projekt- eller praktikforløb, skal der ved forløbets start udfyldes en kontrakt, som underskrives af den studerende, virksomheden, samt af universitetet. Måske har den studerende adgang til en standard-kontrakt på sit studie, hvis ikke, kan I selv udarbejde en.

Den studerende skal bruge kontrakten til at søge om at få godtgjort forløbet som en del af sin uddannelse, og samtidig hjælper kontrakten virksomheden med at få afklaret spørgsmål omkring eksempelvis tavshedspligt og rettigheder til data.

I aftalen skal fremgå:

 • Navnet på den studerende
 • Navnet på kontaktperson/vejleder i virksomheden/organisationen
 • Navnet på kontaktperson/vejleder på fakultetet
 • Periode og ugentlig antal arbejdstimer. Varigheden af det projektorienterede forløb skal have sammenhæng med ECTS-sætningen.
 • En kort beskrivelse af arbejdspladsen
 • En beskrivelse af arbejdets indhold, der skal være af relevant akademisk karakter
 • Den studerendes faglige overvejelser/problemstilling i forhold til forløbet
 • Forhold vedr. afrapportering til virksomheden/organisationen
 • Forhold vedr. tavshedspligt, fortrolighedshensyn, etiske hensyn m.v.
 • Forhold vedrørende ophavsrettigheder
 • Forsikringsforhold
 • I hvilket omfang den studerende modtager økonomisk tilskud i forbindelse med forløbet
 • Praktiske forhold vedrørende forløbet (fx arbejdsplads, transport, arbejdsredskaber og samarbejdspartnere)