Retningslinjer

Det er vigtigt, at der er et godt match mellem opgaverne på arbejdspladsen og den studerendes kompetencer. På den måde vil begge parter få et tilfredsstillende udbytte af samarbejdet.

Den studerende, universitetet og arbejdspladsen udarbejder sammen en kontrakt, som skal sikre, at alle parter er enige om forløbet.

Praktiske hensyn i forbindelse med et projektorienteret forløb:

  • Den studerende indgår i dagligdagen på arbejdspladsen på lige fod med andre ansatte
  • Den studerende har en pc, internetadgang, skrivebord og andet nødvendigt apparatur
  • Arbejdspladsen har en medarbejder, der kan fungere som vejleder for den studerende
  • Der skal ikke betales løn til den studerende, men der kan i visse tilfælde ydes tilskud til dækning af transport og husleje
  • Den studerende kan evt. også i et ulønnet projektorienteret forløb modtage en erkendtlighed fra en arbejdsplads. Beløbet må højst svare til 3.000 kr. om måneden og må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst i lighed med en lønindkomst.
  • Projektet kan ikke forlænges ud over den aftalte periode, men den studerende kan efterfølgende ansættes i et studiejob, hvis opgaverne ikke er afsluttede
  • I særlige tilfælde kan den studerende under et praktikforløb få en beskeden løn.